Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik
elektronik
Technik
telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

Podstawowe układy sterowania i regulacji Kl III
Układy sterowania
 i regulacji kl IV
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Podstawowe Układy Sterowania i Regulacji - Klasa III

Moduł: Badanie układów elektrycznych i elektronicznych

1. Prąd elektryczny

Pojęcie prądu elektrycznego i jego rodzaje. Źródła prądu elektrycznego

2. Przemiany energii elektrycznej – rodzaje odbiorników.
Łączenie
źródeł napięcia i rezystorów. Prawo Ohma i prawa Kirchhoffa

- Elementy wchodzące w skład obwodów elektrycznych,
 schematy elementów i obwodów elektrycznych,

- Prawo Ohma, prawa Kichhoffa,

- Zadania - szeregowe łączenie rezystorów

- Zadania- równoległe łączenie rezystorów

- Zadania- mieszane łączenie rezystorów

- Zadania 1- I i II prawo Kirchhoffa

- Zadania 2- I i II prawo Kirchhoffa

3. Moc i energia prądu elektrycznego

- Moc odbiorników prądu stałego,
- Moc czynna bierna i pozorna w obwodach prądu zmiennego

- Zadania- obliczanie mocy i energii elektrycznej.

4. Pomiary wielkości elektrycznych

- Pomiary prądu i napięcia,

- Pomiary rezystancji,

- Pomiary mocy

 

Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik mechanik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy