Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych

Działy:

1. Montowanie układów analogowych i pomiary ich parametrów (pdf - 1,7MB)

2. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów (pdf - 670kB)

3. Badanie elementów i układów automatyki (pdf - 1,1MB)

 

Literatura:

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy