Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego

Działy:

Programowanie w języku asemblera (pdf - 565kB)

 

Literatura:

Asembler - język maszynowy procesora (pdf - 103kB)

Opis 8051 (pdf - 419kB)

Programowanie mikrokontrolera 8051 (pdf - 114kB)

 

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy