Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych

Działy:

1. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń transmisji kablowej

    Oznaczenia kabli

    Tłumienie linii - wzory

 

2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń transmisji światłowodowej

3. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń transmisji bezprzewodowej

Sprawozdanie - szablon

Literatura:

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy