Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych

Działy:

Eksploatacja cyfrowych central komutacyjnych (pdf - 508kB)

Kierowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych
Ćwiczenia: Kierowanie ruchu w sieciach telekomunikacyjnych
              Ćwiczenie 1
              Ćwiczenie 2
              Ćwiczenie 3
              Tabela z danymi do ćwiczeń

Zarządzanie zasobami central komutacyjnych

Prawo telekomunikacyjne

Literatura: Jajszczyk A.: Wstęp do telekomutacji. WNT, Warszawa 2000

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy