Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych

Działy:

 

Literatura:

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy