Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik elektronik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

O1. Badanie obwodów elektrycznych
O2. Pomiary parametrów elementów i układów elektronicznych
Z1. Projektowanie prostych układów sterowania mikroprocesorowego
Z2. Montaż i eksploatacja sieci i urządzeń teletransmisyjnych
Z3. Eksploatacja systemów telekomutacyjnych
Z4. Montaż i eksploatacja systemów teleinformatycznych
Z6. Świadczenie usług telekomunikacyjnych
Specjalizacja
  Technik telekomunikacji - Z5. Montaż i programowanie abonenckich urządzeń końcowych

Działy:

Instrukcja eksploatacji centrali telefonicznej Slican

Abonencka centrala telefoniczna CMT-SILICAN - instrukcja obsługi

Abonencka centrala telefoniczna CMT-SILICAN - instrukcja programowania

Programowanie i eksploatacja abonenckich central oraz urządzeń końcowych

Projektowanie i wykonywanie lokalnych sieci abonenckich

Literatura:

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy