Zdjęcia przedstawiające ,,Wodnika” – Testera do diagnostyki jakości wody.

 Podłączenie Arduino Mega 2560 z czujnikami.

.

Zdjęcie zamontowanych czujników w obudowie.

Pomiar jakości wody z wykorzystaniem testera.

 

Wyniki pomiarowe przedstawione na wyświetlaczu.

Różne źródła wodne.  

Pomiar jakości wody.