Opis rozwiązania


W naszym projekcie połączyliśmy w całość elementy, które pozwolą nam na uzyskanie oczekiwanych przez nas efektów. Sercem urządzenia jest mikrokontroler
Arduino Mega 2560,dzięki któremu możliwe jest sczytywanie wyników z poszczególnych mierników oraz wyświetlanie ich i zapis.

Arduino Mega 2560

Czujniki, jakich użyliśmy to:

Czujnik do pomiaru zmętnienia cieczy

Czujnik do pomiaru pH

Czujnik zasolenia (przewodności) wody

Czujnik do pomiaru TDS substancji stałych rozpuszczonych w wodzie

Czujnik temperatury DS18B20