Przeznaczenie projektu:


Nasz projekt – tester do diagnostyki jakości wody ,,Wodnik” zajmuje się problemem zanieczyszczeń wód w zbiornikach wodnych. Zadaniem urządzenia jest dokładny pomiar składu wody znajdującej się w różnych akwenach. Z wykorzystaniem nowoczesnej technologii – układu mikroprocesorowego na platformie Arduino - dostarcza nam informacji o wodzie, której na co dzień używamy. Z pomocą naszego urządzenia będzie możliwe wykonanie pomiarów w różnych częściach zbiornika oraz stworzenie przejrzystego wykresu sk   ładu wody. Urządzenie odczytuje odczyn (wartość pH) i temperaturę wody, jej twardość i zasolenie oraz dokonuje pomiaru substancji stałych rozpuszczonych w wodzie. Testuje więc jakość wody, której używamy w gospodarstwach domowych zarówno w codziennym życiu, jak i w sytuacjach rekreacyjnych, konsumenckich, bytowych. Motywacją do zajęcia się tematem budowy urządzenia do badania jakości wody była chęć ukazania złożoności tej problematyki. Codziennie pijemy wodę ale nie wiemy, co zawiera i jakie ma właściwości. Ingerencja w skład wody wpływa na ekosystemy wodne i funkcjonowanie człowieka. Zanieczyszczenia uniemożliwiają prawidłowy rozwój i funkcjonowanie roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego chcemy zwrócić uwagę na stan wód. Nasz projekt umożliwia pomiar czystości wody, co zapobiegnie jej wykorzystaniu do celów, do których się nie nadaje. Chcemy też wykluczyć negatywne skutki używania zanieczyszczonej, skażonej wody.Celem projektu jest badanie poszczególnych właściwości wody, które następnie zostaną wykorzystane do jej analizy i porównania z wodą z innych źrodeł. Zakładamy, że właściwości wody z różnych źródeł różnią się od siebie tak samo jak woda czysta i zanieczyszczona oraz taka, w której brakuje pewnych substancji wymaganych do prawidłowego działania środowiska wodnego (np. występowania roślin i zwierząt). Wyniki naszych badań mają na celu m.in. uświadamianie ludzi, jakie właściwości powinna mieć woda, którą codziennie piją, czy wymaga ona przegotowania przed każdorazowym spożyciem czy też filtracji. Kolejnym celem naszych badań jest analiza wody w zbiornikach pod kątem występowania gatunków zwierząt i roślin lub ich całkowitego braku. Wyniki, jakie uzyskamy mogą nam dać odpowiedź na pytanie, dlaczego w danym zbiorniku wodnym lub rzece nie występuje życie. Następnym celem badań jest analiza właściwości wody deszczowej i zweryfikowanie jej możliwych zastosowań oraz przydatności.Na rynku istnieje wiele urządzeń badających wodę pod kątem poszczególnych właściwości. Badają najczęściej pojedyncze parametry np. pH czy przewodność, przy tym są bardzo drogie, a wyniki mogą nie być wiarygodne ze względu na różną temperaturę wody. Nasz projekt pozwala na pomiar wielu parametrów wody w niedużych odstępach czasu. Pomiar odbywa się w wodzie doprowadzonej do optymalnej temperatury 25°C. Dodatkowo wyniki możemy odczytywać nie tylko w czasie rzeczywistym, lecz także dzięki zapisowi na karcie SD analizować je i porównywać przy pomocy komputera lub telefonu.