Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu 
ul. Św. Ducha 1 37- 500 Jarosław