Wyniki

 

Problem odpowiedniej jakości wody świadczy o złożoności problematyki dotyczącej wody zarówno jako związku chemicznego, obszaru życia wielu organizmów żywych, jak i środowiska zachodzenia wielu reakcji biochemicznych. Jej rola w życiu człowieka jest nie do przecenienia. Codziennie pijemy wodę, ale tak naprawdę nie wiemy, co ona zawiera i jakie ma właściwości. Nie zastanawiamy się, jak wszelka ingerencja w skład wody wpływa na ekosystemy wodne oraz funkcjonowanie człowieka. Nasze badania zostały przeprowadzone na wodzie z kilku różnych źródeł: z wodociągów, studziennej, ze zbiorników wodnych zamkniętych, butelkowej, deszczowej oraz rzecznej. Zanieczyszczenia i niedobór niektórych składników wody uniemożliwiają prawidłowy wzrost, rozwój i funkcjonowanie roślin, zwierząt i ludzi. Dlatego określone cechy fizyczne oraz chemiczne dają nam możliwość doboru przeznaczenia wody, dobrania roślin wodnych i właściwych związków chemicznych do systemów filtracyjnych oraz utrzymania kąpielisk w odpowiedniej jakości.Nasz projekt umożliwia pomiar czystości wody, co zapobiegnie jej wykorzystaniu do celów, do których się ona nie nadaje. Efektem naszych działań ma być również wykluczenie negatywnych skutków używania zanieczyszczonej, skażonej wody. Nasze badanie jest badaniem specjalistycznym. Wyniki parametrów wody są następnie analizowane przez specjalny program komputerowy dając szybki oraz dokładny pomiar. Tester umożliwia badanie wody w jednakowych warunkach poprzez utrzymanie odpowiedniej temperatury.

 

Przykładowe wartości pomiarów obrazuje poniższa tabela.

Wykorzystując program Excel analizujemy wyniki pomiarowe, które następnie zostają zobrazowane w postaci wykresów. Podczas analizy wody z poszczególnych pomiarów obliczana jest średnia wartość danego parametru. Analiza przeprowadzana jest jednocześnie dla pięciu badanych źródeł wody.

 

Przykładowa analiza wyników pomiarowych wody badanej:

 

 

 

Rodzaje źródeł wody

Przewodność

Zmętnienie

Substancje stałe

pH

[mS/cm]

NTU

[ppm]

[pH]

Śnieg

0

0

68,9

7,62

Kran – wodociągi

0,41

0

202

7,64

Rzeka

0,37

0

169,71

8,01

Woda mineralna

0,35

0

136,46

6,76

Studnia

0,64

0

211,04

7,25

 

Analizując wyniki pomiarów daje się zauważyć, że najwyższą przewodność ma woda ze studni, natomiast roztopiony śnieg nie wykazuje przewodności elektrycznej. Zmętnienie każdej z badanych próbek wynosi 0, co oznacza że woda jest całkowicie przejrzysta. Pomiar substancji stałych rozpuszczonych w wodzie wykazuje, że najmniej ma ich woda z rozpuszczonego śniegu, dwukrotnie więcej ma ich woda mineralna, co świadczy o ilości związków chemicznych zawartych w niej, natomiast  największy poziom substancji stałych, czyli najbardziej zanieczyszczona jest woda ze studni. Jeśli chodzi o pH wody, to odczyn obojętny ma woda mineralna i woda ze studni, odczyn lekko zasadowy ma woda z kranu i roztopionego śniegu, a odczyn zasadowy ma woda z rzeki.