2TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 urz-ukł.aut-A Ny W18 r_matematyka WJ 21 chemia BL 22 ukł.an-cyfr-A KD W17 mi.ele-elekt-E Pu W20
prakt.zaw I-A Żo @
2 8:50- 9:35 bad.el-u.cyf-E KD W17
urz-ukł.aut-A Ny W18
fizyka Ba 19 j.polski OA 22 biologia RM W12 mi.ele-elekt-E Pu W20
prakt.zaw I-A Żo @
3 9:40-10:25 bad.el-u.ana-E KD W17
urz-ukł.aut-A Ny W18
godz.wych Ba 19 j.polski OA 17 religia Ka 3 prakt.zaw I-E Pu W20
prakt.zaw I-A Żo @
4 10:40-11:25 bad.el-u.ana-E KD W17
pr.urz.aut-A Zi W19
pdst.przedsi Ru W12 wf-E TT WG2
wf-A PP G1
j.niemiecki-E Ry W1
j.niemiecki-A W11
urz.elektron-E Pu W6
prakt.zaw I-A Żo @
5 11:30-12:15 bad.el-u.ana-E KD W17
pr.urz.aut-A Zi W19
m.ins-uk.ele-E Pu W20
aut.reg-st.a-A Ny W18
wf-E TT WG2
wf-A PP G1
wf-E TT WG2
wf-A PP G1
urz.elektron-E Pu W6
pr.techn-A Żo @
6 12:20-13:05 j.angielski-E BM W11
j.angielski-A MA W6
m.ins-uk.ele-E Pu W20
aut.reg-st.a-A Ny W18
j.angielski-E BM W11
j.angielski-A MA 24
geografia CM 16 urz.elektron-E Pu W6
pr.techn-A Żo @
7 13:10-13:55 bad.el-u.cyf-E KD W17
pr.el-elektr-A Bi W18
prakt.zaw I-E Pu W20
pr.ster.aut-A Zi W18
j.niemiecki-E Ry W1
j.niemiecki-A 25
matematyka WJ 23  
8 14:00-14:45 bad.el-u.cyf-E KD W17
pr.el-elektr-A Bi W18
j.polski OA 23 informatyka-E 32
informatyka-A Tu W2
historia BJ 19  
9 14:50-15:35   religia Ka 3 matematyka WJ 17 historia BJ 19  
Obowiązuje od: 6 marca 2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 07.03.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum