36 prac. komputerowa
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Wa 2Tn-2/2 użytk.peryf
Wa 2Ti-1/2 naprawa.komp
2Tn-2/2 s.operacyjne
Wa 2Ti-2/2 użytk.peryf
PR 2Tn-1/2 urz.tech.kom
2 8:50- 9:35 Wa 2Tn-2/2 użytk.peryf
Wa 2Ti-1/2 naprawa.komp
2Tn-2/2 s.operacyjne
  PR 2Tn-1/2 urz.tech.kom
3 9:40-10:25 Tu 1Tt-1/2 informatyka
  Wa 2Tn-1/2 użytk.peryf
Wa 2Ti-1/2 multimedia
 
4 10:40-11:25 Wa 2Ti-2/2 użytk.peryf
Le 1Tc-2/2 proj.pr.graf
Wa 3Tc-1/2 proj.multime
  Wa 3Tc-1/2 proj.multime
5 11:30-12:15 Wa 2Tc-1/2 tech.multime
Wa 2Tc-1/2 proj.multime
Wa 3Tc-1/2 proj.multime
Wa 3Tc-1/2 tech.multime
Le 2Tc-1/2 cyf.tech.gra
6 12:20-13:05 Wa 3Tc-1/2 tech.multime
Wa 2Ti-2/2 multimedia
Wa 2Tc-1/2 proj.multime
Wa 2Tn-2/2 multimedia
Wa 3Tc-1/2 tech.multime
7 13:10-13:55 Wa 2Ti-1/2 użytk.peryf
Wa 2Ti-2/2 naprawa.komp
Wa 2Tc-1/2 proj.multime
Wa 2Tc-1/2 tech.multime
Wa 3Tc-1/2 tech.multime
8 14:00-14:45 Wa 2Tn-1/2 użytk.peryf
Wa 2Ti-2/2 naprawa.komp
Wa 2Tc-1/2 tech.multime
Wa 2Tn-1/2 multimedia
Wa 2Ti-1/2 użytk.peryf
Obowiązuje od: 21 maja 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 23.05.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum