1TM
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 matematyka Ły 16 matematyka Ły 17   j.niemiecki-1/2 Ry W1
informatyka-2/2 Tu WPT
j.niemiecki-1/2 Ry W1
pr.pod.tech-2/2 Tu WPT
2 8:50- 9:35 geografia Kr W5 filozofia Gl 16   informatyka-1/2 Tu WPT
j.angielski-2/2 La W11
pr.pod.tech-1/2 Tu WPT
j.angielski-2/2 La W17
3 9:40-10:25 rys.techn CP W2 j.polski Be 22 fizyka GM 21 historia FK W2 geografia Kr 21
4 10:40-11:25 rys.techn CP W2 j.angielski-1/2 GA 32
j.niemiecki-2/2 WPT
j.angielski-1/2 GA W11
j.niemiecki-2/2 W6
historia FK 35 religia Dz 3
5 11:30-12:15 pdst.obr.skr Fo W15 bizn.i zarz. Ru W15 tech.mechani Fo W15 pr.metrol Fo W15 edb GG 22
6 12:20-13:05 pdst.konst-m CP W12 proj.CAD CP W2 j.polski Be 22 wf-1/2 WG4
wf-2/2 Gi WG3
wf-1/2 @
wf-2/2 Gi @
7 13:10-13:55 tech.mechani Fo W15 r_matematyka Ły 17 j.polski Be 22 wf-1/2 @
wf-2/2 Gi @
pdst.konst-m CP W2
8 14:00-14:45 fizyka GM 24   b.h.p BJ W15 religia Dz 25 godz.wych Fo W17
9 14:50-15:35     hist-teraź FK 16    
Obowiązuje od: 13 maja 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum