19 prac. biologiczno-chemiczna
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 Ba 3Te-1/3 r_fizyka
Ba 4Tc-1/3,4Tm-1/3,4Tp-1/3 r_fizyka
Ba 4Tc-1/3,4Tm-1/3,4Tp-1/3 r_fizyka
Ba 3Te-1/3 r_fizyka
Ba 2Ti-2/2,2Tm-1/3 r_fizyka
2 8:50- 9:35 Ba 3Te-1/3 r_fizyka
Ba 4Tc-1/3,4Tm-1/3,4Tp-1/3 r_fizyka
Ba 4Tc-1/3,4Tm-1/3,4Tp-1/3 r_fizyka
Ba 3Tp-1/3,3Tc-1/3 r_fizyka
Ba 2Ti-2/2,2Tm-1/3 r_fizyka
3 9:40-10:25 Ba 2Tn-2/2 r_fizyka
Ba 2Te r_fizyka
ZJ 3Lh j.polski
JP 3Lh u_przyroda
Ba 2Te godz.wych
4 10:40-11:25 DU 2Tp-2/2 angielski g
GG 1Tp edu. dla bez
ZJ 3Lh j.polski
Bo 2Tn j.polski
ZJ 2Ti wok
5 11:30-12:15 Ba 1Tc fizyka
JP 1Tt chemia
ZJ 4Tc j.polski
Bo 2Tn j.polski
Ba 2Te r_fizyka
6 12:20-13:05 Ba 3Ti-1/2 r_fizyka
Ba 4Te-1/3 r_fizyka
JP 1Tc chemia
KG 1Ti religia
Ba 2Tn-2/2 r_fizyka
7 13:10-13:55 Ba 3Ti-1/2 r_fizyka
Ba 4Te-1/3 r_fizyka
JP 3Lh u_przyroda
BR 2Tm religia
Ba 4Te-1/3 r_fizyka
8 14:00-14:45 Ba 4Te-1/3 r_fizyka
Ba 3Ti-2/2,3Tk-1/3 r_fizyka
JP 1Tm chemia
RM 1Tt biologia
Ba 3Ti-2/2,3Tk-1/3 r_fizyka
9 14:50-15:35 Ba 3Tp-1/3,3Tc-1/3 r_fizyka
Ba 3Ti-2/2,3Tk-1/3 r_fizyka
    Ba 1Zp fizyka
10 15:40-16:25 Ba 3Tp-1/3,3Tc-1/3 r_fizyka
Ba 3Ti-1/2 r_fizyka
RM 1Zm biologia
  JP 1Zm chemia
11 16:35-17:20         JP 1Zp chemia
Obowiązuje od: 19 lutego 2018r.
Drukuj plan
wygenerowano 17.02.2018
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum