3TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 wf Ku WG2 mon.lok.si.k-1/2 Dr 35
pdst.progr-2/2 Wa 36
eksp.urz.sie-1/2 Dr 35
informatyka-2/2 32
pdst.progr-1/2 Wa 36 r_fizyka-1/2 #3FR 19
r_geografia-2/2 #3GR 21
2 8:50- 9:35 wf Ku WG2 fizyka Ba 19 eksp.urz.per-1/2 32
mon.lok.si.k-2/2 Dr 35
matematyka Ły 17 r_fizyka-1/2 #3FR 19
r_geografia-2/2 #3GR 21
3 9:40-10:25 historia Ho 21 godz.wych Ho 21 religia Ka 3 chemia RM 17 pdst.przedsi Ru W12
4 10:40-11:25 geografia Kr 22 j.polski Be 22 siec.sys.op-1/2 Dr 35
j.angielski-2/2 Pi W3
proj.baz.dan-1/2 34
napr.urz.kom-2/2 32
przyg.st.kom-1/2 Tu WPT
j.niemiecki-2/2 25
5 11:30-12:15 biologia RM WPT religia Ka 3 siec.sys.op-1/2 Dr 35
j.niemiecki-2/2 W6
syst.operac-1/2 32
proj.baz.dan-2/2 34
matematyka Ły 17
6 12:20-13:05 j.niemiecki-1/2 KZ 25
j.angielski-2/2 Pi W3
prakt.zaw I Dr 35 j.angielski-1/2 PZ 24
mon.lok.si.k-2/2 Dr 35
informatyka-1/2 Dr 35
syst.operac-2/2 32
j.angielski-1/2 PZ 24
eksp.urz.sie-2/2 Dr 35
7 13:10-13:55 wf Ku WG3 mon.lok.si.k-1/2 Dr 35
eksp.urz.per-2/2 32
prakt.zaw I Dr 35 j.polski Be 22 historia Ho 21
8 14:00-14:45 napr.urz.kom-1/2 32
siec.sys.op-2/2 Dr 35
matematyka Ły 17 j.niemiecki-1/2 KZ 25
prog.apl.int-2/2 Wa 36
j.polski Be 22  
9 14:50-15:35 siec.sys.op-2/2 Dr 35 r_matematyka Ły 17 prog.apl.int-1/2 Wa 36
przyg.st.kom-2/2 Tu WPT
   
Obowiązuje od: 13 maja 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum