4Tg
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 biologia RM WPT urz-masz.cyf-G @ religia Ka 3 r_fizyka-G #4FR 19
r_geografia-M #4GR 26
druk.cyfrowe-G Iw 37
2 8:50- 9:35 matematyka Ły 16 urz-masz.cyf-G @
nadz.pr.prod-M Fo W15
religia Ka 3 r_fizyka-G #4FR 19
r_geografia-M #4GR 26
druk.cyfrowe-G Iw 37
3 9:40-10:25 matematyka Ły 17 urz-masz.cyf-G @
org.pr.prod-M Fo W15
matematyka Ły 17 wf Ku WG3 druk.cyfrowe-G Iw 37
4 10:40-11:25 chemia BL 36 urz-masz.cyf-G @
org.pr.prod-M Fo W15
r_matematyka Ły 17 j.polski PM 26 druk.cyfrowe-G Iw 37
pr.pro.p.prd-M Fo W15
5 11:30-12:15 chemia BL W2 urz-masz.cyf-G @
j.angielski-M MB W2
wf Ku WG3 j.angielski-G MB W6
j.niemiecki-M Ry W1
tech.dr.3D_m-G Iw 37
pr.pro.p.prd-M Fo W15
6 12:20-13:05 j.polski PM 26 j.angielski-M MB W1 wf Ku G1 j.niemiecki-G KZ 25
j.angielski-M MB W6
tech.dr.3D_m-G Iw 37
pr.pro.p.prd-M Fo W15
7 13:10-13:55 wos Ho 21 proj.w.cad-M CP W2 godz.wych Ru 17 druk.cyfrowe-G Iw WPT
pr.pro.p.prd-M Fo W15
tech.dr.3D_m-G Iw 37
pr.pro.p.prd-M Fo W15
8 14:00-14:45 historia Ho 21 proj.w.cad-M CP W2 biologia RM 17 j.angielski-G MB 17
pdst.obr.skr-M Fo W15
 
9 14:50-15:35 j.angielski-G MB W11 proj.w.cad-M CP W2 j.polski PM 26 nadz.pr.prod-M Fo W15  
Obowiązuje od: 19 lutego 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 18.02.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum