2TI
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 mon.lok.si.k-2/2 Dr W2 proj.baz.dan-1/2 33
pdst.progr-2/2 Wa 36
     
2 8:50- 9:35 napr.urz.kom-1/2 32
j.angielski-2/2 Pi W3
graf.komp-1/2 Wa 36
napr.urz.kom-2/2 32
syst.operac-1/2 32
graf.komp-2/2 Wa 36
j.angielski-1/2 PZ 24
j.niemiecki-2/2 25
przyg.st.kom-2/2 Tu WPT
3 9:40-10:25 chemia BL 26 j.niemiecki-1/2 KZ 25
eksp.urz.sie-2/2 Dr 35
proj.str.int-1/2 Wa 36
proj.baz.dan-2/2 34
wf Ku WG3 j.angielski-1/2 PZ 24
j.niemiecki-2/2 36
4 10:40-11:25 j.polski Be 22 biologia RM 22 geografia CM 16 wf Ku WG3 religia Ka 3
5 11:30-12:15 matematyka Ły W2 religia Ka 3 pdst.przedsi Ru W12 historia Ho 21 prakt.zaw I Dr 35
6 12:20-13:05 proj.baz.dan 34 j.polski Be 22 wf Ku G1 j.niemiecki-1/2 KZ 25
j.angielski-2/2 Pi W3
prakt.zaw I Dr 35
7 13:10-13:55 proj.str.int Wa 34 matematyka Ły 17 fizyka Ba 19 j.polski Be 22 eksp.urz.sie-1/2 Dr 35
eksp.urz.per-2/2 32
8 14:00-14:45 godz.wych Ho 21 r_matematyka Ły 17 historia Ho 21 mon.lok.si.k-1/2 Dr 35
proj.str.int-2/2 Wa 36
informatyka-1/2 Dr 35
informatyka-2/2 32
9 14:50-15:35 pdst.progr-1/2 Wa 36 przyg.st.kom-1/2 Tu WPT   eksp.urz.per-1/2 32
siec.sys.op-2/2 Dr 35
siec.sys.op-1/2 Dr 35
syst.operac-2/2 32
Obowiązuje od: 29 maja 2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum