1TT
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 sieci.lok-T KD W17
informatyka-A PB 34
pdst.tinf-T KD W17
pr.el-elektr-A Bi W5
pr.sieci.lok-T KD W17 wf-T Bu WG2
wf-A G1
j.angielski-T Pi W3
pdst.elek-el-A KD W17
2 8:50- 9:35 geografia Kr 3 pdst.tinf-T KD W17
pr.el-elektr-A Bi W5
wf-T Bu @
wf-A WG4
godz.wych KD W17 syst.operac-T KD W17
j.angielski-A La 24
3 9:40-10:25 r_matematyka HM 23 pdst.tinf-T KD W17
pr.el-elektr-A Bi W5
wf-T Bu WG3
wf-A WG2
edb GG 36 j.niemiecki-T Ry W1
j.angielski-A La 22
4 10:40-11:25 j.polski PA W5 pr.pds.tinf-T KD W17
pr.techn-A Bi W5
filozofia Gl 24 religia Dz 3 matematyka HM 23
5 11:30-12:15 j.polski PA W5 pr.pds.tinf-T KD W17
pr.techn-A Bi W5
j.niemiecki-T Ry W1
j.niemiecki-A W17
historia GW W19 matematyka HM 23
6 12:20-13:05 pr.pod.tech-T Tu WPT
pdst.elek-el-A KD W17
pr.pds.tinf-T KD W17
pdst.rys-tw-A ZA W2
fizyka Ba 19 j.polski PA 23 geografia Kr W12
7 13:10-13:55 b.h.p BJ W15 informatyka-T Dr 35
pdst.elek-el-A KD W17
hist-teraź GW WPT religia Dz 16 j.angielski-T Pi W3
j.niemiecki-A W1
8 14:00-14:45 historia GW W19 pr.pod.tech-A Tu WPT     fizyka Ba 19
Obowiązuje od: 29 maja 2023r.
Drukuj plan
wygenerowano 29.05.2023
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum