2TE
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.polski PA W5 j.niemiecki-1/2 KZ 25
m.ins-uk.ele-2/2 Ok W6
bad.el-u.ana-1/2 Ok W6
bad.el-u.cyf-2/2 SQ W5
bad.el-u.ana Ok W19 j.polski PA W16
2 8:50- 9:35 fizyka Ba 19 mi.ele-elekt-1/2 Pu W20
j.angielski-2/2 La W17
bad.el-u.ana-1/2 Ok W6
bad.el-u.cyf-2/2 SQ W5
prakt.zaw I Ok W19 j.polski PA W16
3 9:40-10:25 matematyka Po W12 m.ins-uk.ele-1/2 Ok W6
mi.ele-elekt-2/2 Pu W20
m.ins-uk.ele Ok W19 prakt.zaw I Ok W20 j.angielski-1/2 BM W11
j.angielski-2/2 La W17
4 10:40-11:25 hist-teraź Ho 21 godz.wych Ok W6 j.niemiecki-1/2 KZ 25
informatyka-2/2 PB 37
historia Ho 21 biologia RM W20
5 11:30-12:15 matematyka Po W2 bad.el-u.cyf-1/2 SQ W5
bad.el-u.ana-2/2 Ok W6
mi.ele-elekt Pu W20 r_matematyka Po W16 j.angielski-1/2 BM W11
j.niemiecki-2/2 25
6 12:20-13:05 historia Ho 21 bad.el-u.cyf-1/2 SQ W5
bad.el-u.ana-2/2 Ok W6
informatyka-1/2 PB 34
j.niemiecki-2/2 W6
urz.elektron Zi W19 urz.elektron Zi W19
7 13:10-13:55 geografia CM 16 chemia RM W3 religia Gl W3 wf-1/2 PP G1
wf-2/2 TT WG2
pdst.przedsi Ru W12
8 14:00-14:45 religia Gl W3 bad.el-u.cyf SQ W5 wf-1/2 PP G1
wf-2/2 TT WG2
wf-1/2 PP G1
wf-2/2 TT WG2
urz.elektron Zi W19
Obowiązuje od: 13 maja 2024r.
Drukuj plan
wygenerowano 13.05.2024
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum