Katedra Elektroniki
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

Strona szkoły
Plan lekcji
Rok szk. 2009/2010
Rok szk. 2008/2009
Pliki do pobrania
  Aktualności - Rok szkolny 2010/2011

2011-03-16 - uczniowie wzięli udział w wykładzie na temat: "Zastosowanie nadprzewodnictwa w urządzeniach energotechnicznych", który prowadził profesor Stefan Kulig z TU Dortmundu.
Tematyka wykładu obejmowała:
- Historia odkrycia nadprzewodnictwa. Własności materiałów nadprzewodzących.
- Teoretyczne podstawy nadprzewodnictwa.
- Przykłady zastosowań: kabel energetyczny, lokomotywy elektrodynamiczne, LCT-Cewki do reaktorów fuzyjnych (Kernfusion),  Tomografia komputerowa,
- Zabezpieczenia ograniczające prądy zwarciowe, łożyska magnetyczne.
- Generatory z uzwojeniami wzbudzenia z materiału nadprzewodzącego.

2010-12-07 - Nowe uprawnienia uczniów

"Katedra Elektroniki" zorganizowała kurs przygotowujący do egzaminów kwalifikacyjnych w zakresie eksploatacji i dozoru urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych (SEP). Po raz pierwszy uczniowie klas III i IV Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji, mieli możliwość uzyskania tych uprawnień. Uzyskane kwalifikacje umożliwiają pracę na stanowisku elektryka - eksploatacja lub dozór urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych do 1 kV w zakresie remontów, konserwacji, montażu lub obsługi - tzw. uprawnienia elektryczne. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej, kończył się egzaminem przed Komisją Kwalifikacyjną.
Wydawane uprawnienia elektryczne w formie świadectwa kwalifikacji są ważne przez okres 5 lat.

Tematyka szkolenia obejmowała:

- przepisy ogólne i wybrane zagadnienia,

- obowiązki osób na stanowisku elektryka E i D,

- organizacja pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych,

- ochrona od porażeń w sieci do 1kV,

- układy sieciowe,

- ochrona odgromowa i przepięciowa,

- wyższe harmoniczne w sieciach odbiorczych,

- sprzęt ochronny na stanowisku pracy elektryka,

- BHP przy urządzeniach, instalacjach i sieciach elektroenergetycznych, ochrona p.poż,

- zasady dysponowania mocą urządzeń przyłączonych do sieci.

Kurs prowadzili nauczyciele ZSTiO uczący przedmiotów zawodowych elektrycznych i elektronicznych. Wszyscy uczniowie uczestniczący w kursie zdali pozytywnie egzamin i uzyskali uprawnienia.

 


 

Wykłady pracowników Politechniki Rzeszowskiej

Nauczyciele przedmiotów elektronicznych zorganizowali dla uczniów Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji oraz zainteresowanych uczniów klas Liceum Ogólnokształcącego cykl wykładów prowadzonych przez nauczycieli akademickich Wydziału Elektrotechniki i Informatyki Zakładu Systemów Elektronicznych i Telekomunikacyjnych Politechniki Rzeszowskiej w Rzeszowie:

2010-11-09 – dr hab. inż. Marek Gotfryd prof. PRz  – Nawigacja satelitarna,

2010-11-16 – dr hab. inż. Marek Gotfryd prof. PRz – Podstawy telewizji kolorowej

2010-12-03 – dr inż. Kazimierz Kamuda – Telefonia komórkowa, filozofia i podstawy systemu,

2010-12-10 – dr inż. Kazimierz Kamuda – Magistrala CAM,

2010-12-17 – dr inż. Piotr Jankowski-Mihulowicz – Technika radiowej identyfikacji obiektów RFID.

W każdym z wykładów brało udział ponad 100 uczniów. Wykłady cieszyły się dużym zainteresowaniem.

2010 - Październik - Uczniowie na praktykach - Politechnika Rzeszowska w Rzeszowie

Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik mechanik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy