Katedra Elektroniki
Technik
 elektronik
Technik
automatyk
Technik
programista
Elektryk
Dla uczniów
Galeria
Egzamin
zawodowy

Strona szkoły
Plan lekcji
Dyżury
Dziennik
"Kadra na językach" 2021
Praktyki w Niemczech 2018
Praktyki w Niemczech 2017
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010
Rok szk. 2008/2009
Promocja
  Aktualności

Witamy na stronach "Katedry Elektroniki" Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Znajdziecie tu potrzebne materiały do zajęć z przedmiotów elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacji.

Konkurs "NOARK SPEŁNIA MARZENIA DLA SZKÓŁ"

Organizatorem konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych jest firma NOARK Electric Europe s.r.o., IČ 24123846, z siedzibą w Pradze. Konkurs odbywa się w dniach 01.10.2023 - 31.01.2024 pod nazwą "NOARK SPEŁNIA MARZENIA SZKÓŁ". Konkurs jest otwarty dla szkół średnich w Polsce. Uczestnikiem konkursu jest szkoła średnia reprezentowana przez całą wybraną klasę uczniów. Z każdej szkoły średniej szkoła średnia może wziąć udział w konkursie tylko raz za pośrednictwem wybranej klasy uczniów. Przedmiotem konkursu, czyli kreacji konkursu, z którym każdy uczestnik weźmie udział w konkursie, jest funkcjonalne zastosowanie produktów i towarów dostarczonych przez organizatora. Każdy uczestnik może wziąć udział tylko z jedną kreacją. Co najmniej 50% produktów przesłanych przez organizatora w pakiecie produktów konkursowych musi zostać wykorzystane w kreacji konkursowej, która musi być widoczna w kreacji. Uczestnik nagra kreację konkursu na wideo trwającym maksymalnie 240 sekund, który będzie zawierał podstawową prezentację kreacji, jej opis oraz demonstrację funkcjonalności.
Uczniowie klasy 5Ta: Kosteczko Wojciech, Maj Seweryn, Smagacki Szymon przygotowali i wykonali projekt: "Układ do sterowania silnika trójfazowego klatkowego z rozruchem gwiazda-trójkąt". Aby móc zakwalifikować się do następnego etapu konkursu proszą o głosy na ich projekt - Link

Eliminacje Regionalne XV konkursu "PGE Turniej Maszyn Wiatrowych

W sobotę, 25. marca 2023r. nasza szkoła, już po raz czwarty z rzędu, pełniła rolę Gospodarza eliminacji regionalnych do XV edycji konkursu „PGE Turniej Maszyn Wiatrowych“ organizowanego przez Piaseczyńską Fundację Ekologiczną i Fundację PGE. To konkurs techniczny promujący odnawialne źródła energii. Skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Tegoroczne eliminacje cieszyły się szczególnie dużym zainteresowaniem a uczestnicy rywalizowali w trzech kategoriach: moc, prędkość obrotowa i moment obrotowy turbiny. Społeczność szkolną ZSTiO reprezentowała drużyna GARAŻOWCY, w składzie: Wojciech Kosteczko Krzysztof Sokół, Szymon Smagacki (uczniowie kształcą się w zawodzie technik elektronik). Nasz zespół zakończył zmagania na III miejscu, otrzymując rzeczowe nagrody.
Opiekunem drużyny był mgr inż. Janusz Puszkarz.
Gratulujemy młodym konstruktorom oraz wszystkim uczestnikom turnieju. Życzymy wielu sukcesów!!!

XLVI Ogólnopolska Olimiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

23 i 24. lutego w naszej szkole, odbył się finał XLVI Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej organizowanej przez AGH w Krakowie. Tegoroczne zmagania uczestników olimpiady odbywały się w siedmiu kategoriach tematycznych: elektryk, elektronik, elektronik medyczny, mechatronik, teleinformatyk, informatyk, automatyk. Hubert Nowak z klasy 4Ta zdobył tytuł laureata w kategorii Automatyka, a finalistą w tej samej kategorii został uczeń klasy 3Ta Łukasz Mazur. Opiekunem uczniów był mgr inż. Bartosz Nycz. Finalistą w kategorii Teleinformatyka został Cristian Krzeszowski. Opiekunem ucznia był mgr inż. Damian Korecki.
Gratulujemy uczniom i ich opiekunom zdobytych tytułów i życzymy wielu sukcesów!


OLIMPIADA INNOWACJI TECHNICZNYCH I WYNALAZCZOŚCI

W dniu 06.06.2019 roku w Warszawie odbyło się wręczenie nagród i dyplomów za wykonanie prac w 45. Ogólnopolskiej Olimpiadzie Innowacji Technicznych i Wynalazczości.
Dwie drużyny z Zespółu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu zostały uhonorowane tytułem laureatów.
Zespół z kl. 4Te w składzie Piotr Storek, Aleksander Siwoń i Krystian Trysła zajęli III miejsce w kategorii E - Pomysł ekologiczny za wykonanie pracy: "Automatyczny dron do badania stężenia pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu".
Opiekunem uczniów był: mgr inż. Janusz Puszkarz.
Drugi zespół uczniów z kl. 4Tp w składzie: Robert Pielach, Krzysztof Konieczny, Sebastian Zarosa, zajęli II miejsce w kategorii P - Pomoc dydaktyczna za wykonanie pracy: "Stanowisko MK-1 do badania czujników stosowanych w mechatronice samochodowej".
Opiekunem uczniów byli: mgr inż. Mariusz Skupień i mgr inż. Krzysztof Żołyniak.

45. Ogólnopolska Olimpiada Innowacji Technicznych i Wynalazczości

W dniach 31.05-02.06.2019 roku w Koszalinie odbył się finał 45. Ogólnopolskiej Olimpiady Innowacji Technicznych i Wynalazczości. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu oraz Okręg Rzeszowski reprezentował uczeń, kształcący się w zawodzie technik elektronik – Gabriel Maj. Po trzydniowych zmaganiach obejmujących test pisemny, cztery zadania praktyczne oraz odpowiedź ustną, Gabriel Maj uzyskał tytuł Laureata oraz wywalczył VI miejsce w Polsce dla Okręgu Rzeszowskiego. Gabriel, jako Laureat Olimpiady uzyskał indeks na wszystkie prestiżowe uczelnie techniczne na terenie kraju oraz zwolnienie z części pisemnych egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Olimpiada organizowana jest przez Polski Związek Stowarzyszeń Wynalazców i Racjonalizatorów pod honorowym Patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
Olimpiada ma interdyscyplinarny charakter, należy więc podkreślić, że opracowywanie innowacyjnych projektów wiąże się z rozwojem i utrwaleniem wiedzy uczestnika na wielu płaszczyznach wykraczających ponad podstawę programową nauczania w szkole. Uczestnictwo w Olimpiadzie wymaga od ucznia znajomości zagadnień m.in. z takich dziedzin jak: fizyka, chemia, prawo, historia, informatyka, elektronika, budownictwo, mechanika, automatyka, medycyna, ekonomia, geodezja, ochrona środowiska. Celem Olimpiady jest zainteresowanie młodzieży tematyką innowacyjności, ze szczególnym naciskiem na nabycie praktycznych umiejętności związanych z dokonywaniem i zgłaszaniem projektów wynalazczych, aktywizacją twórczego myślenia, edukacją o charakterze badawczym, usprawniającym, konstrukcyjnym bądź technologicznym pod kierunkiem opiekuna naukowego. Efektem takich działań jest zachęcenie uczestników Olimpiady do podejmowania samodzielnych działań o charakterze proinnowacyjnym, jak również poszerzenie ich wiedzy.
Opiekunem ucznia był: mgr inż. Mariusz Skupień.

Finał Konkursu "Od Pomysłu do Przemysłu - Stalowa Wola 2019"

Zakład Elektroniki i Automatyki CHIP wraz z Wydziałem Mechaniczno-Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli zaprosił wszystkie podkarpackie szkoły średnie do udziału w konkursie "Od pomysłu do przemysłu". Uczniowie indywidualnie lub zespołowo mogli wziąć w nim udział w dwóch kategoriach: rozwiązanie programowo – techniczne i urządzenie. Pierwsza obejmowała rozwiązania, które zostały wytworzone w oparciu o istniejące urządzenia, a ich funkcjonalność została rozszerzona lub zmieniona o indywidualne oprogramowanie. Druga kategoria obejmowała wykonanie i uruchomienie urządzeń elektronicznych, urządzeń mechatronicznych, urządzeń elektrycznych i systemów automatyki. Uroczyste wręczenie nagród miało miejsce 23. maja na Wydziale Mechaniczno – Technologicznym Politechniki Rzeszowskiej w Stalowej Woli.
Młodzi elektronicy z „Mechanika” odnieśli wielki sukces – kilkakrotne zwycięstwo. Zdobyli: I miejsce za pracę o nazwie „Zautomatyzowany model linii transportowej” – kategoria konkursu: urządzenie
I miejsce za model „Twój dom w twoich rękach - Inteligentny dom” – kategoria konkursu: rozwiązanie programowo-techniczne
II miejsce zdobył automatyczny dron do badania stężenia pyłów PM2,5 i PM10 w powietrzu – kategoria konkursu: rozwiązanie programowo-techniczne.
Ponadto w ramach konkursu odbywało się głosowanie na nagrodę publiczności poprzez portal społecznościowy Facebook i tu również uczniowie z „Mechanika” zajęli I miejsce.
Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu po raz pierwszy wziął udział w konkursie. Szkołę reprezentowali uczniowie kształcący się w zawodzie technik elektronik: Marcin Domański, Łukasz Matuszek, Gabriel Maj, Piotr Kowalczyk, Bartłomiej Góra, Szymon Turko, Piotr Storek, Aleksander Siwoń oraz Krystian Trysła.
Opiekunowie uczniów w konkursie: mgr inż. Wiesław Zięba, mgr inż. Mariusz Skupień oraz mgr inż. Janusz Puszkarz.


Finał XLII Ogólnopolskiej Olimpiady Elektrycznej i Elektronicznej w Częstochowie

W dniach 10-11 kwietnia 2019r. w Częstochowie odbyła się XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. W tegorocznej rywalizacji wzięli udział uczniowie z całej Polski oraz Ukrainy. Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Aleksander Siwoń (uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik) został laureatem Olimpiady w kategorii elektronik medyczny. Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również Akademia Górniczo-Hutnicza. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) oraz odpowiedź ustna przed komisją konkursową. Laureaci i finaliści uzyskali prawo przyjęcia na I rok studiów, z pominięciem warunków rekrutacji oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. Aleksander Siwoń dowiódł, że w umiejętny sposób można połączyć swoje pasje, zdolności i zainteresowania z zaangażowaniem uczących go nauczycieli. Osiągnięty przez Aleksandra prestiżowy wynik świadczy o wysokim poziomie kształcenia w ZSTiO im. Stefana Banacha w Jarosławiu.
Merytorycznymi opiekunami ucznia są nauczyciele: mgr inż. Janusz Puszkarz, mgr inż. Mariusz Skupień oraz mgr inż. Marek Okarmus.

Finał Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych

6 kwietnia 2019r. w Piasecznie odbył się finał VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych.
Drużyna w składzie: Aleksander Siwoń, Piotr Storek i Krytian Trysła zajęła III miejsce w kategorii moc uzyskując bardzo dobry rezultat 8,555s Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów zawodowych.
Opiekunami uczniów byli: mgr inż. Janusz Puszkarz i mgr inż. Marek Okarmus.

Eliminacje Regionalne Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych

16 marca 2019r. w naszej szkole odbyły się eliminacje rejonowe VIII Ogólnopolskiego Turnieju Maszyn Wodnych. Zawody odbywały się w dwóch grupach wiekowych:
- szkoły podstawowe i gimnazja;
- szkoły ponadgimnazjalne.
W każdej grupie wiekowej uczniowie mieli wybrać kategorię, w której przygotowana przez nich maszyna miała być testowana tj. moc albo wydajność.
Uczniowie naszej szkoły uzyskali bardzo dobre wyniki. Drużyna klasy 4Te: Aleksander Siwoń, Piotr Storek i Krytian Trysła zajęła I miejsce w kategorii moc i awansowała do finału Turnieju, który odbędzie się 6 kwietnia w Piasecznie. Drużyna dziewcząt z "technika elektronika": Kseniia z klasy 1Ta i Basia z klasy 2Tc zajęły w kategorii wydajność 3 miejsce. Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów zawodowych.

Elektronicy z Mechanika uzyskali tytuł finalisty w konkursie Elektron na Politechnice Wrocławskiej

Na Wydziale Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej został zorganizowany po raz jedenasty ogólnopolski konkurs ELEKTRON dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. W finale wzięło udział 60 uczniów spośród 980, którzy przystąpili do udziału w konkursie. Naszą szkołę reprezentowało dwóch uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik: Marcin Domański (4Te) oraz Gabriel Maj (3Te). Obaj uzyskali tytuł finalisty konkursu ELEKTRON. Natomiast w ogólnopolskiej klasyfikacji szkół biorących udział w konkursie nasza szkoła uplasowała się na 14. pozycji. Po zmaganiach konkursowych uczniowie mieli możliwość zwiedzania laboratoriów naukowo - dydaktycznych: mikroskopii bliskich oddziaływań, układów elektronicznych, optoelektroniki i techniki światłowodowej, elektroniki i diagnostyki nanomateriałowej. Życzymy naszym uczniom dalszych sukcesów zawodowych.

Technik roku - III miejsce w Polsce w kategorii TECHNIK ELEKTRONIK

W Ogólnopolskim Konkursie o Nagrodę i Dyplom Prezesa SIMP dla absolwentów średnich szkół technicznych III miejsce w Polsce o specjalności Technik Elektronik 2018 zajęła nasza absolwentka Jolanta Krupa. 11 lutego 2019 w oddziale SIMP w Rzeszowie odbyło się uroczystę wręczanie dyplomów i pucharów dla laureatów. Życzymy Joli dalszych sukcesów.

XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Krakowie

W dniu 8 lutego 2019 r. w Krakowie odbyła się XLII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Wzięły w niej udział szkoły z Polski oraz z zagranicy. Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Aleksander Siwoń w kategorii elektronik medyczny (uczeń IV klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik) przeszedł do części praktycznej olimpiady, związanej tematycznie z układami analogowymi, cyfrowymi oraz mikroprocesorowymi. Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również Akademia Górniczo-Hutnicza. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) oraz odpowiedź ustna przed komisją konkursową. Kolejne zmagania odbędą się 10-11 kwietnia w Częstochowie. Życzymy naszemu uczniowi dalszych sukcesów.

Praktyki Elektroników w Niemczech 11.03 - 24.03.2018r.

W niedzielę 11 marca 2018 kolejna grupa uczniów z elektronika wyjechało do Drezna na praktyki zawodowe. Mieszkamy w hotelu Cityherberge w centrum Drezna. W poniedziałek, 12 marca o godz. 9:00 rozpoczęliśmy naukę od zwiedzania szkoły WBS Training, poznania prowadzącego zajęcia Mr. Yanga. Zajęcia rozpoczęły się od definicji automatyki, jej opisie, sterowaniu w otwartej i zamkniętej pętli regulacji. Po obiedzie pojechaliśmy do fabryki Volkswagena, gdzie wytwarzane są modele elektryczne samochodów.

Więcej Praktyki w Niemczech 2018

Uprawnienia "SEP" dla Elektroników

9 marca 2018r. pozostali uczniowie trzeciej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji otrzymali Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - grupa I. Uczniów do egzaminu państwowego przygotowali: mgr inż. Marek Okarmus i mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Pierwszy łazik w ZSTiO

Uczniowie naszej szkoły kształcący sie w zawodzie technik elektronik i biorący udział w ramach projektu POWERVET nr 2016-1-PL01-KA102-024630 pt. "Europejska jakość kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu" dofinansowanego z Funduszy Europejskich wykonali pierwszego łazika z wykorzystaniem sterowników PLC. Uczniowie ci w czerwcu odbyli praktyki zawodowe w Niemczech, gdzie doskonalili swoje umiejętności w programowaniu z wykorzystaniem sterownika. Przy budowie łazika zostały wykorzystane następujące elementy: sterownik PLC, silniki prądu stałego, sterownik 293D, czujniki, stabilizator napięcia LM7805, płytka drukowana oraz plątanina przewodów. Do budowy mechanicznej została wykorzystana obudowa z napędu CD oraz paski spełniające rolę gąsienic. Układ L293D ma za zadanie sterować bezpośrednio silnikami na podstawie sygnałów wychodzących z wyjść sterownika. Łazik potrafi omijać napotkane przeszkody oraz radzi sobie nieźle w różnych terenach. Opiekunem merytorycznym oraz naukowym jest mgr inż. Janusz Puszkarz. Przykłady programów do łazika (wersja z czujnikami optycznymi i bez)

 

Płytki drukowane wykorzystane do budowy łazika

 

 

Uprawnienia "SEP" dla Elektroników

7 września 2017r. z rąk Pana Dyrektora Adama Tomaszewskiego uczniowie trzeciej klasy technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji otrzymali Świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji - grupa I. Uczniów do egzaminu państwowego przygotowali: mgr inż. Marek Okarmus i mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Kurs SEP

26 czerwca 2017r. w szkole zakończył się kurs "SEP" w ramach projektu pod nazwą: Bliżej rynku pracy - kompleksowy program edukacji zawodowej w Powiecie Jarosławskim. Celem kursu było przygotowanie uczniów do uzyskania świadectwa kwalifikacyjnego uprawniającego do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci na stanowisku eksploatacji. Uczniowie oprócz części teoretycznej mieli zajęcia praktyczne umożliwiające poznanie sposobów wykonywania pomiarów elektrycznych miernikami SONEL MPI-530 oraz sporządzania protokołów z wykonanych pomiarów. W kursie wzięło udział 22 uczniów z klas 2,3 i 4 Te oraz 3Tk, 3 i 4 Tp. Uczniów przygotowywali: mgr inż. Marek Okarmus i mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Praktyki Elektroników w Niemczech 11.06 - 24.06.2017r.

W niedzielę 11 czerwca 2017 wyjechaliśmy autobusem spod Hali Sportowej w Jarosławiu w podróż do Drezna na praktyki zawodowe. Podróż, choć długa, minęła nam w miarę szybko. W poniedziałek, 12 czerwca rozpoczęliśmy od zwiedzania fabryki Volkswagena w Dreźnie, która zrobiła na nas duże wrażenie. Budynek cały ze szkła, pracownicy ubrani w białe kombinezony wyglądali trochę jak pracownicy w szpitalu. Nowe modele Volkswagena w wersji elektrycznej, linia produkcyjna prawie całkowicie wyposażona w roboty, pracownicy, którzy wykonywali swoją pracę w spokoju, bez pośpiechu - na wszystkich pobyt w manufakturze wywarł niezapomniane wrażenie. Istniała możliwość testowania nowych samochodów na torze próbnym, ale trzeba było mieć oprócz prawa jazdy, ukończone 20 lat, więc tym razem nam się nie udało. Poniedziałek był dla nas bardzo męczący, po zwiedzaniu udaliśmy się do szkoły, gdzie poznaliśmy naszych nowych trenerów i mieliśmy pierwsze zajęcia. Po obiedzie w szkole udaliśmy się na wycieczkę po Dreźnie. Pogoda była wspaniała, zabytki ciekawe - czegoż chcieć więcej? Po pierwszym dniu jesteśmy pod wrażeniem.

Więcej Praktyki w Niemczech 2017

 

Kurs "Programowanie sterowników bram MPC"

9 czerwca 2017r. w szkole odbył się egzamin z programowania sterowników bram MPC. Egzamin przeprowadzili pracownicy Firmy KIM Kuźma Sp.j. Do egzaminu przystapilo 72 uczniow z klas 1Te, 2Te, 3Te, 4Te, 3Tk. Ucziowie otrzymali certyfikat instalatora bram MPC oraz drobne upominki. Dziękujemy firmie KIM za wypożyczenie bramy i ufundowanie nagród. Uczniów przygotowywali: mgr inż. Marek Okarmus i mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Kurs F&Home Radio

2 czerwca 2017r. w szkole zakończył się kurs z programowania systemu inteligentnego domu firmy F&F Filipowski sp. j. System oparty jest o bezprzewodowe moduły F&Home Radio. Uczniowie nauczyli się łaczyć elementy i programować serwer zarządzający całym systemem. W kursie wzięło udział 20 uczniow z klas 3 i 4 Te. Uczniów przygotowywali: mgr inż. Marek Okarmus i mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Szkolenie z programowania sterowników PLC

Na szkolenie uczęszczało 20 uczniów z klasy pierwszej, drugiej oraz trzeciej, kształcących się w zawodzie technik elektronik. Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas kursu uczniowie mieli możliwość programowania sterowników w języku drabinkowym S7-1200 firmy Siemens. Szkolenie obejmowało między innymi zagadnienia: zasada działania sterownika PLC, rodzaje języków programowania i tryby pracy, wejścia i wyjścia, instrukcje i typy danych, timery (moduły czasowe), liczniki, sposoby montażu, instalacja Step 7 – Basic, konfiguracja oraz zmiana adresu IP sterownika. Tematy również obejmowały podstawy automatyki oraz pneumatyki. Szkolenie umożliwiło uczniom nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z programowania sterowników, jak również uzyskanie certyfikatu. Szkolenie zostało przeprowadzone przez nauczycieli przedmiotów zawodowych mgr inż. Mariusza Skupienia i mgr inż. Wiesława Ziębę.

 

II Mistrzostwa Polski w Lutowaniu

14 marca 2017r. w Warszawie odbyły się II Mistrzostwa Polski w Lutowaniu. W pierwszym dniu mogli uczestniczyć uczniowie i studenci, natomiast w drugim i trzecim dniu - pracownicy firm. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie kl. 2Te: Aleksander Siwoń i Krystian Trysła. Wyjazd zakończył się sukcesem, ponieważ Aleksander Siwoń zajął 9 miejsce w Polsce, a Krystian Trysła 28. Organizatorem mistrzostw była firma Renex z Włocławka. Również w tym dniu zwiedziliśmy targi automatyki, gdzie oglądaliśmy najnowsze rozwiązania techniczne. Opiekunem uczniów był: mgr inż. Janusz Puszkarz.

 

Domofon bezproblemowy – próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje E.06 w klasie 2TE

W dniu 27 lutego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbył się próbny egzamin z kwalifikacji wykonania instalacji urządzeń elektronicznych. Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów z drugiej klasy, kształcących się w zawodzie technik elektronik. Uczniowie mieli do wykonania montaż mechaniczny i elektryczny domofonu z ryglem i unifonów. W zadaniu należało zaprogramować domofon tak, aby osoby z mieszkania nr 17 posiadali kod otwarcia 1234 oraz mogli otwierać elektrozaczep dwoma breloczkami zbliżeniowymi, natomiast osoby z mieszkania nr 18 posiadali kod otwarcia 6789 oraz mogli otwierać elektrozaczep dwoma kartami zbliżeniowymi. Czas otwarcia elektrozaczepu należało ustawić na 10 sekund. Uczniowie na wykonanie zadania mieli 150 minut, mogli korzystać z narzędzi monterskich.

Próbny egzamin umożliwił uczniom sprawdzenie swoich umiejętności praktycznych, jak również pozwolił na poznanie procedur obowiązujących podczas nowej formuły egzaminów zawodowych.

 

Uczniowie certyfikowanymi instalatorami inteligentnego domu F&Home Radio

27 maja 2014r. w szkole odbył się egzamin z programowania systemu inteligentnego domu firmy F&F Filipowski sp. j. Dziękujemy Firmie KIM Kuźma Sp.j. za umożliwienie uczniom uzyskania dodatkowych kwalifikacji - certyfikatow instalatora inteligentnego domu. Jesteśmy wdzięczni za udostępnienie nowości w dziedzinie automatyki domowej. W zajęciach prowadzonych profesjonalnie przez przedstawicieli firmy KIM, uczestniczyło 18 uczniow z klas III i IV technikum "elektronicznego". Wszyscy zdali egzamin na wysokim poziomie, za co jeszcze raz serdecznie dziękujemy.

 

Uczniowie ZSTiO w finale konkursu na Politechnice Wrocławskiej „Elektron”.

 

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje po raz siódmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs ELEKTRON. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. ELEKTRON jest konkursem dwuetapowym. W eliminacjach szkolnych uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Liczba uczestników wynosi 1224 z 63 szkół z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów:
z klasy czwartej: Dawid Kasieczka, Kamil Folwarczny, Bogdan Misiło,
z klasy trzeciej: Justyna Pecko, Łukasz Łysik, Andrzej Maga, Radosław  Helejcio, Kuba Jasnosz, Jerzy Stefański, Bartłomiej Pyzak,
z klasy drugiej: Łukasz Bembenek, Kamil Nykiel, Łukasz Tomków, Marcin Kapłon, Karol Turek,
oraz z klasy pierwszej Jolanta Krupa.
Do finału, który odbędzie się 20 lutego na Politechnice Wrocławskiej zakwalifikowano 59 osób z uzyskaną liczbą punktów w przedziale 190-170 na 200 możliwych.
Naszą szkołę w finale będzie reprezentować trzech uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik: Dawid Kasieczka, Kamil Folwarczny i Łukasz Łysik.
Życzymy dalszych sukcesów.

XVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

Do zawodów II etapu XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii elektrycznej zakwalifikował się uczeń klasy IV technikum Dawid Kasieczka.

Życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

Sukces Tomka w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej 
W dniach od 20 do 22 kwietnia  2012 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach brało udział 62 zawodników wyłonionych spośród prawie 10 tysięcy uczestników reprezentujących niemal 500 szkół ponadgimnazjalnych, którzy jesienią ub.r. przystąpili do udziału w zawodach I stopnia (eliminacji szkolnej). OWT jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo (etap szkolny, regionalny i centralny) w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd. 
W finale Olimpiady naszą szkołę reprezentował uczeń klasy trzeciej Tomasz Szul kształcący się w zawodzie technik elektronik.  Pierwszego dnia zawodów uczniowie mieli do rozwiązania dwa z trzech zadań tematycznych odpowiednio w grupie mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej, a drugiego dnia opracowywali problem techniczny.  Zakres merytoryczny zadań III etapu OWT został opracowany przez wybranych pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, wybitnych fachowców w swoich dziedzinach, mających także doświadczenie dydaktyczne. 
Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul został laureatem Olimpiady - zajął IV miejsce.

Opiekunem ucznia był mgr inż. Wiesław Zięba.

 

Kolejny sukces uczniów ZSTiO

W dniach 17 i 18 kwietnia  2012 r. w Krakowie  odbyła się Regionalna Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Elektronicznych Systemach Zabezpieczeń firmy Satel. Firma Satel, działająca od ponad dwudziestu lat na rynku systemów alarmowych, realizuje program eduSatel, wspierając wybrane średnie i wyższe szkoły zawodowe na terenie Polski. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji,  którzy do konkursowych zmagań stanęli w dwóch drużynach:

- Tomasz Szul  i Mateusz Wojtaszek,

- Rafał Jakubiec i Michał Piórkowski.

Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul (kształcący się w zawodzie technik elektronik) został laureatem Olimpiady - zajął I miejsce. Zaś w punktacji drużynowej Tomek i Mateusz zajęli drugie miejsce.

Opiekunami uczniów są nauczyciele: mgr inż. Mariusz Skupień oraz mgr inż. Janusz Puszkarz. Uczestnicy w części pierwszej pisali test składający się z 30 pytań, zaś w części drugiej, praktycznej (obejmującej zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) musieli podłączyć system alarmowy składający się z centrali alarmowej VERSA 10 oraz manipulatora, czujek i ekspandera. Po podłączeniu musieli dokonać konfiguracji i odpowiednio zaprogramować system alarmowy. W części trzeciej (finałowej) należało wykonać projekt systemu alarmowego budynku i zaprezentować go przed komisją konkursową.

 

 

Sukces Tomka na XXXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Wałbrzychu

W dniach 29 i 30 marca  2012 r. w Wałbrzychu  odbyła się XXXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Wzięły w niej udział szkoły z Polski oraz z zagranicy. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów odpowiednio w kategoriach:

- elektronicznej: Tomasz Szul i Mateusz Wojtaszek,

- elektrycznej: Rafał Jakubiec i Łukasz Barski,

- teleinformatycznej: Michał Jakubiec i Sylwester Kruk,

- elektronik medyczny: Paweł Nycz  i Michał Piórkowski.

Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul (uczeń III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik) został laureatem Olimpiady - zajął I miejsce w swojej kategorii.

Opiekunami uczniów w poszczególnych kategoriach są nauczyciele: mgr inż. Mariusz Skupień – kategoria elektroniczna; mgr inż. Janusz Puszkarz – kategoria elektryczna oraz inż. Piotr Drabik – kategoria teleinformatyczna.

Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również Akademia Górniczo-Hutnicza. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) oraz odpowiedź ustna przed komisją konkursową. Laureaci i finaliści uzyskali prawo przyjęcia na I rok studiów, z pominięciem warunków rekrutacji oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Sukces uczniów w XIX Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę" w Rzeszowie.

31 maja 2012r. w Urzędzie Wojewódzkim nagrody wręczali: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicestarosta Przeworski  Leszek Kisiel oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.  Nasi uczniowie: Sylwia Lewandowska, Agnieszka Sobolewska, Kamil Cieleń, Karol Ryzner zajęli II miejsce w kategorii prac multimedialnych szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowali film pt. "Mój Mechanik".

Celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego. Pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju, poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu. Rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny, nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych. Kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny. Zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

Opiekunami byli: mgr Jadwiga Bereza i mgr inż. Janusz Puszkarz.
 

 

Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy