Katedra Elektroniki
 
Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik
programista
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Aparaty i urządzenia elektryczne
Maszyny elektryczne
Pracownia elektryczna i elektroniczna
Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych
  Elektryk

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk może podjąć pracę w:

- zakładach przemysłowych, w których są produkowane lub stosowane maszyny i urządzenia elektryczne;

- budownictwie przy eksploatacji maszyn i urządzeń elektrycznych;

- handlu przy konserwacji urządzeń chłodniczych i klimatyzacyjnych;

- zakładach serwisowych, świadczących usługi z zakresu elektrotechniki;

- zakładach naprawy elektrycznego sprzętu gospodarstwa domowego.

Absolwent szkoły może także prowadzić własną działalność gospodarczą.

Zadania zawodowe:

Do typowych zadań zawodowych elektryka należy:

- wykonywanie przeglądów technicznych maszyn i urządzeń elektrycznych;

- wykonywanie montażu i demontażu podzespołów elektrycznych i mechanicznych w maszynach i urządzeniach elektrycznych;

- przeprowadzanie konserwacji i napraw maszyn i urządzeń elektrycznych;

- wykonywanie napraw głównych maszyn i urządzeń elektrycznych;

- instalowanie i użytkowanie maszyn i urządzeń elektrycznych.

Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy