Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik automatyk
Technik
programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

M1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych
M1.1. Badanie obwodów elektrycznych
M1.2. Eksploatowanie przyrządów pomiarowych
M1.3. Wykonywanie instalacji elektrycznych i układów elektronicznych
M2.1. Badanie elementów i układów analogowych
M2.2. Badanie elementów i układów cyfrowych
M2.3. Badanie elementów i urządzeń automatyki
M2.4. Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej
M3. Eksploatowanie urządzeń elektronicznych
M3.1. Montowanie i eksploatowanie urządzeń audiowizualnych
M3.2. Badanie układów mikroprocesorowych
M3.3. Badanie systemów alarmowych
M3.4. Programowanie układów mikroprocesorowych
M3.5. Montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej
  Technik elektronik - M2. Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych.
M2.1. Badanie elementów i układów analogowych.

M2.2. Badanie elementów i układów cyfrowych.

M2.3. Badanie elementów i urządzeń automatyki.

M2.4. Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej.

   
Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy