Katedra Elektroniki
Technik
 elektronik
Technik
telekomunikacji
Technik
mechanik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin
zawodowy

Strona szkoły
Plan lekcji
Dyżury
Dziennik
Zajęcia dodatkowe
Konkursy
Rok szk. 2010/2011
Rok szk. 2009/2010
Rok szk. 2008/2009
Promocja
  Aktualności

Witamy na stronach "Katedry Elektroniki" Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Jarosławiu.

Znajdziecie tu potrzebne materiały do zajęć z przedmiotów elektrycznych, elektronicznych i telekomunikacji.

Harmonogram próbnego egzaminu dn. 2015-05-05 (wtorek)

Lp. Nazwisko i imię ucznia 07:30 10:00 12:00 14:00
7 7 7 5
1 Bundyra Michał x      
2 Chwasta Damian     x  
4 Halejcio Radosław     x  
5 Jasnosz Jakub       x
6 Jedliński Jacek x      
7 Kamiński Tobiasz     x  
8 Klepak Marcin x      
9 Kluk Damian x      
10 Kondryszyn Sylwester   x    
11 Łysik Łukasz   x    
12 Maga Andrzej x      
13 Mikłasz Tomasz     x  
14 Nieckarz Przemysław       x
15 Olech Mateusz   x    
16 Olejarz Arkadiusz       x
17 Pecko Justyna x      
18 Pobuta Marcin       x
19 Pyzak Bartłomiej x      
20 Sałuka Kamil       x
21 Sierpiński Tomasz   x    
22 Skrzypek Bartłomiej     x  
23 Stefanowski Paweł     x  
24 Stefański Jerzy   x    
25 Wojtowicz Marcin   x    
26 Zając Przemysław   x    
27 Zaprzała Damian     x  

 

Domofon bezproblemowy – próbny egzamin potwierdzający kwalifikacje E.06 w klasie 2TE

W dniu 27 lutego w Zespole Szkół Technicznych i Ogólnokształcących odbył się próbny egzamin z kwalifikacji wykonania instalacji urządzeń elektronicznych. Do egzaminu przystąpiło 30 uczniów z drugiej klasy, kształcących się w zawodzie technik elektronik. Uczniowie mieli do wykonania montaż mechaniczny i elektryczny domofonu z ryglem i unifonów. W zadaniu należało zaprogramować domofon tak, aby osoby z mieszkania nr 17 posiadali kod otwarcia 1234 oraz mogli otwierać elektrozaczep dwoma breloczkami zbliżeniowymi, natomiast osoby z mieszkania nr 18 posiadali kod otwarcia 6789 oraz mogli otwierać elektrozaczep dwoma kartami zbliżeniowymi. Czas otwarcia elektrozaczepu należało ustawić na 10 sekund. Uczniowie na wykonanie zadania mieli 150 minut, mogli korzystać z narzędzi monterskich.

Próbny egzamin umożliwił uczniom sprawdzenie swoich umiejętności praktycznych, jak również pozwolił na poznanie procedur obowiązujących podczas nowej formuły egzaminów zawodowych.

Uczniowie ZSTiO w finale konkursu na Politechnice Wrocławskiej „Elektron”.

 

Wydział Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Politechniki Wrocławskiej organizuje po raz siódmy dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych konkurs ELEKTRON. Uczestnicy zmierzyli się z zadaniami z elektrotechniki, elektroniki, telekomunikacji i mechatroniki. ELEKTRON jest konkursem dwuetapowym. W eliminacjach szkolnych uczniowie rozwiązywali test wielokrotnego wyboru. Liczba uczestników wynosi 1224 z 63 szkół z całej Polski. Naszą szkołę reprezentowało 16 uczniów:
z klasy czwartej: Dawid Kasieczka, Kamil Folwarczny, Bogdan Misiło,
z klasy trzeciej: Justyna Pecko, Łukasz Łysik, Andrzej Maga, Radosław  Helejcio, Kuba Jasnosz, Jerzy Stefański, Bartłomiej Pyzak,
z klasy drugiej: Łukasz Bembenek, Kamil Nykiel, Łukasz Tomków, Marcin Kapłon, Karol Turek,
oraz z klasy pierwszej Jolanta Krupa.
Do finału, który odbędzie się 20 lutego na Politechnice Wrocławskiej zakwalifikowano 59 osób z uzyskaną liczbą punktów w przedziale 190-170 na 200 możliwych.
Naszą szkołę w finale będzie reprezentować trzech uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik: Dawid Kasieczka, Kamil Folwarczny i Łukasz Łysik.
Życzymy dalszych sukcesów.

XVII Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej „EUROELEKTRA”

 

Do zawodów II etapu XVII edycji Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej "Euroelektra" organizowanej przez Stowarzyszenie Elektryków Polskich na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej w kategorii elektrycznej zakwalifikował się uczeń klasy IV technikum Dawid Kasieczka.

Życzymy dalszych sukcesów. 

 

 

 

Sukces Tomka w Olimpiadzie Wiedzy Technicznej 
W dniach od 20 do 22 kwietnia  2012 r. w Ostrowcu Świętokrzyskim  odbył się finał XXXVIII Olimpiady Wiedzy Technicznej. W zawodach brało udział 62 zawodników wyłonionych spośród prawie 10 tysięcy uczestników reprezentujących niemal 500 szkół ponadgimnazjalnych, którzy jesienią ub.r. przystąpili do udziału w zawodach I stopnia (eliminacji szkolnej). OWT jest olimpiadą ogólnej wiedzy o technice rozgrywaną trzystopniowo (etap szkolny, regionalny i centralny) w dwóch grupach tematycznych: mechaniczno-budowlanej i elektryczno-elektronicznej. Obejmuje zagadnienia związane z przedmiotami podstawowymi: matematyką, fizyką, chemią oraz przedmiotami dotyczącymi budownictwa lądowego i wodnego, mechaniki, elektryki, elektroniki i energetyki, automatyki, informatyki itd. 
W finale Olimpiady naszą szkołę reprezentował uczeń klasy trzeciej Tomasz Szul kształcący się w zawodzie technik elektronik.  Pierwszego dnia zawodów uczniowie mieli do rozwiązania dwa z trzech zadań tematycznych odpowiednio w grupie mechaniczno – budowlanej oraz elektryczno – elektronicznej, a drugiego dnia opracowywali problem techniczny.  Zakres merytoryczny zadań III etapu OWT został opracowany przez wybranych pracowników naukowych Politechniki Warszawskiej, wybitnych fachowców w swoich dziedzinach, mających także doświadczenie dydaktyczne. 
Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul został laureatem Olimpiady - zajął IV miejsce.

Opiekunem ucznia był mgr inż. Wiesław Zięba.

 

Kolejny sukces uczniów ZSTiO

W dniach 17 i 18 kwietnia  2012 r. w Krakowie  odbyła się Regionalna Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Elektronicznych Systemach Zabezpieczeń firmy Satel. Firma Satel, działająca od ponad dwudziestu lat na rynku systemów alarmowych, realizuje program eduSatel, wspierając wybrane średnie i wyższe szkoły zawodowe na terenie Polski. Naszą szkołę reprezentowało 4 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektronik i technik telekomunikacji,  którzy do konkursowych zmagań stanęli w dwóch drużynach:

- Tomasz Szul  i Mateusz Wojtaszek,

- Rafał Jakubiec i Michał Piórkowski.

Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul (kształcący się w zawodzie technik elektronik) został laureatem Olimpiady - zajął I miejsce. Zaś w punktacji drużynowej Tomek i Mateusz zajęli drugie miejsce.

Opiekunami uczniów są nauczyciele: mgr inż. Mariusz Skupień oraz mgr inż. Janusz Puszkarz. Uczestnicy w części pierwszej pisali test składający się z 30 pytań, zaś w części drugiej, praktycznej (obejmującej zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) musieli podłączyć system alarmowy składający się z centrali alarmowej VERSA 10 oraz manipulatora, czujek i ekspandera. Po podłączeniu musieli dokonać konfiguracji i odpowiednio zaprogramować system alarmowy. W części trzeciej (finałowej) należało wykonać projekt systemu alarmowego budynku i zaprezentować go przed komisją konkursową.

 

 

Sukces Tomka na XXXV Ogólnopolskiej Olimpiadzie Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej w Wałbrzychu

W dniach 29 i 30 marca  2012 r. w Wałbrzychu  odbyła się XXXV Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej. Wzięły w niej udział szkoły z Polski oraz z zagranicy. Naszą szkołę reprezentowało 8 uczniów odpowiednio w kategoriach:

- elektronicznej: Tomasz Szul i Mateusz Wojtaszek,

- elektrycznej: Rafał Jakubiec i Łukasz Barski,

- teleinformatycznej: Michał Jakubiec i Sylwester Kruk,

- elektronik medyczny: Paweł Nycz  i Michał Piórkowski.

Wyjazd zakończył się wielkim sukcesem, bowiem Tomek Szul (uczeń III klasy Technikum kształcącego w zawodzie technik elektronik) został laureatem Olimpiady - zajął I miejsce w swojej kategorii.

Opiekunami uczniów w poszczególnych kategoriach są nauczyciele: mgr inż. Mariusz Skupień – kategoria elektroniczna; mgr inż. Janusz Puszkarz – kategoria elektryczna oraz inż. Piotr Drabik – kategoria teleinformatyczna.

Opiekę merytoryczną (pytania, zadania oraz udział w Komisji Konkursowej) zapewniały krakowskie uczelnie, w tym również Akademia Górniczo-Hutnicza. Unikatową cechą Olimpiady jest część praktyczna (zestaw dwóch zadań laboratoryjno-projektowych) oraz odpowiedź ustna przed komisją konkursową. Laureaci i finaliści uzyskali prawo przyjęcia na I rok studiów, z pominięciem warunków rekrutacji oraz zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Sukces uczniów w XIX Wojewódzkim Młodzieżowym Konkursie Turystyczno-Krajoznawczym "Poznajemy Ojcowiznę" w Rzeszowie.

31 maja 2012r. w Urzędzie Wojewódzkim nagrody wręczali: Podkarpacki Kurator Oświaty Jacek Wojtas, Wicestarosta Przeworski  Leszek Kisiel oraz przedstawiciel Urzędu Wojewódzkiego.  Nasi uczniowie: Sylwia Lewandowska, Agnieszka Sobolewska, Kamil Cieleń, Karol Ryzner zajęli II miejsce w kategorii prac multimedialnych szkół ponadgimnazjalnych. Przygotowali film pt. "Mój Mechanik".

Celem konkursu było zachęcenie młodych ludzi do poznawania Ziemi Ojczystej, jej przeszłości i dnia dzisiejszego. Pogłębianie wiadomości o miejscu zamieszkania i różnych zakątkach kraju, poznawanych indywidualnie lub zespołowo podczas wędrówek, rozwijanie wśród dzieci i młodzieży umiejętności dostrzegania walorów krajoznawczych i kulturowych swojego regionu. Rozwijanie wśród młodych krajoznawców pasji do poznawania i opisywania swojej Ojczyzny, nauka dokumentowania poznawanych obiektów przy pomocy fotografii, rysunku, nagrań dźwiękowych, filmowych. Kontynuowanie i upowszechnianie krajoznawczych tradycji rodzinnych, środowiskowych, szkolnych oraz regionalnych. Integrowanie dzieci i młodzieży z różnych środowisk, wychowanie patriotyczne dzieci i młodzieży poprzez krajoznawstwo, turystykę oraz popularyzację swojej Małej Ojczyzny. Zapobieganie, poprzez udział w konkursie, patologiom i przemocy wśród dzieci i młodzieży oraz budowanie poczucia dumy narodowej z bycia Polakiem.

Opiekunami byli: mgr Jadwiga Bereza i mgr inż. Janusz Puszkarz.
 

 

Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy