Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik automatyk
Technik
programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

M1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych
M1.2. Eksploatowanie przyrządów pomiarowych
M1.3. Wykonywanie instalacji elektrycznych i układów elektronicznych
M2. Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych
M2.1. Badanie elementów i układów analogowych
M2.2. Badanie elementów i układów cyfrowych
M2.3. Badanie elementów i urządzeń automatyki
M2.4. Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej
M3. Eksploatowanie urządzeń elektronicznych
M3.1. Montowanie i eksploatowanie urządzeń audiowizualnych
M3.2. Badanie układów mikroprocesorowych
M3.3. Badanie systemów alarmowych
M3.4. Programowanie układów mikroprocesorowych
M3.5. Montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej
  Technik elektronik - M1.1. Badanie obwodów elektrycznych.

   1Ta i 1Gr -18-03-2020. Pole magnetyczne i elektromagnetyczne (pdf - 715kB),
   Zadania dla klasy 1Gr (pdf - 671kB. Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę wysłać na maila),
   2020-03-25. Zadania dla klasy 1Gr (pdf - 621kB. Zdjęcia rozwiązanych zadań proszę wysłać na maila),
   2020-03-30. Zadania dla klasy 1Gr (Rozwiązane zadania),
   2020-04-06. Zadania dla klasy 1Gr (Rozwiązane zadania na maila.),
   2020-04-15. Rodzaje pracy maszyn elektrycznych (Plik1,
Plik2),
   2020-04-15. Rodzaje i klasyfikacja maszyn elektrycznych (Plik1, ),
   2020-04-20. Rozwiązania dla I i III grupy sprawdzianu (Plik, ),
   2020-04-20. Maszyny prądu stałego (Plik, ),
   2020-04-22. Silniki prądu stałego (Plik, ),
   2020-04-22. Uzwojenia maszyn prądu stałego (Plik, ),
   2020-04-22. Prądnice prądu stałego (Plik, ),
   2020-04-22. Przyczyny uszkodzeń maszyn prądu stałego (Plik, ),
   2020-04-27. Maszyny prądu stałego - obliczenia (pdf),
   2020-04-27. Maszyny prądu stałego - zadanie (pdf),
   2020-04-29. Maszyny indukcyjne (pdf),
   2020-05-06. Jednofazowe silniki komutatorowe (pdf),
   2020-05-11. Podział maszyn synchronicznych (pdf),
   2020-05-11. Budowa maszyny synchronicznej (pdf),
   2020-05-11. Zasada działania maszyny synchronicznej (pdf),
   2020-05-13. Układy pracy sieci niskiego napięcia (pdf),
   2020-05-20. Wyłączniki nadprądowe (pdf)),
   2020-05-25. Test 2-01 (pdf)),
   2020-05-25. Test 2-02 (pdf)),
   2020-05-25. Test 2-03 (pdf)),
   2020-05-28. Sprawdzian maszyny i urządzenia (pdf) Karta odpowiedzi ( xlsx )),


Działy:

1. Przygotowanie do bezpiecznej pracy (pdf - 671kB), Lekcja 01 - 12 (pdf - 1,6MB)

2. Badanie obwodów prądu stałego (pdf - 540kB) Lekcja 13, 14, 15, 16, 17i18, 20, 21, 22, 51 i 52, 53 i 54

    Metoda techniczna pomiaru rezystancji i mocy

   Rozwiązanie zadania

3. Badanie obwodów prądu przemiennego (pdf - 1,8MB)

    Filtry pasywne (pdf - 507kB)

4. Analizowanie działania oraz stosowanie podstawowych maszyn i urządzeń elektrycznych (pdf - 1,4MB)

   Silniki prądu stałego (z podręcznika dla elektryków) (pdf - 1,4MB)

   Uzwojenia maszyn prądu stałego (z podręcznika dla elektryków) (pdf - 1,4MB)

   Silniki indukcyjne i pierścieniowe (pdf - 357kB)

Zbiór zadań (pdf - 17,6MB)

Literatura: Stanisław Bolkowski: Elektrotechnika, WSiP, 2010.

                     Aleksy Markiewicz: Zbiór zadań z elektrotechniki, WSiP, 2010.

                     Henryk Rawa, Marek Siwiński: Zbiór zadań z podstaw elektrotechniki, WSiP, 1995.

Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy