Katedra Elektroniki
Aktualności
Technik automatyk
Technik
programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

M1. Wykonywanie pomiarów elektrycznych i elektronicznych
M1.1. Badanie obwodów elektrycznych
M1.2. Eksploatowanie przyrządów pomiarowych
M1.3. Wykonywanie instalacji elektrycznych i układów elektronicznych
M2. Wykonywanie instalacji i konserwacja urządzeń elektronicznych
M2.1. Badanie elementów i układów analogowych
M2.3. Badanie elementów i urządzeń automatyki
M2.4. Montowanie i eksploatowanie urządzeń techniki komputerowej
M3. Eksploatowanie urządzeń elektronicznych
M3.1. Montowanie i eksploatowanie urządzeń audiowizualnych
M3.2. Badanie układów mikroprocesorowych
M3.3. Badanie systemów alarmowych
M3.4. Programowanie układów mikroprocesorowych
M3.5. Montowanie i eksploatowanie układów automatyki elektronicznej
  Technik elektronik - M2.2. Badanie elementów i układów cyfrowych.

Działy:

1. Montowanie układów cyfrowych i pomiary ich parametrów (pdf - 670kB)

    Cyfrowe układy scalone

    Współpraca TTL-CMOS

    Układy kombinacyjne - wprowadzenie

    Minimalizacja funkcji logicznych

    Multipleksery – budowa, zasada działania

    Demultipleksery – budowa, zasada działania

    Przykłady zastosowań multiplekserów i demultiplekserów

    Liczniki – wprowadzenie, rodzaje, podział

    Liczniki synchroniczne

    Liczniki asynchroniczne

    Rejestry – budowa, parametry, rodzaje

    Układy czasowe

    Pamięci. Programowalne struktury logiczne

Lekcja 21a, 21b, 21c

Lekcja 28, Lekcja 31

 

    Ćwiczenia:

    Badanie przerzutników

    Badanie multiplekserów

    Badanie demultipleksera

    Badanie bramek logicznych NAND TTL

    Badanie układów TTL-CMOS - współpraca

2. Badanie podstawowych układów cyfrowych (pdf - 494kB)

3. Badanie układów uzależnień czasowych (pdf - 634kB)

4. Badanie układów sprzęgających (pdf - 958kB)

5. Badanie układów transmisji sygnałów (pdf - 842kB)

Literatura

Aktualności
Technik elektronik
Technik automatyk
Technik programista
Elektryk
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy