Katedra Elektroniki
 
Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik
mechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy

Podstawy elektrotechniki i elektroniki
Maszyny elektryczne
Pracownia elektryczna i elektroniczna
Pracownia maszyn i urządzeń elektrycznych
  Elektromechanik - Aparaty i urządzenia elektryczne.
Działy:

1. WIADOMOŚCI OGÓLNE O URZĄDZENIACH ELEKTRYCZNYCH

Wiadomości ogólne o urządzeniach elektrycznych. Klasyfikacja urządzeń elektrycznych (Lekcje1-3 pdf - 919 kB)

Normalizacje urządzeń elektrycznych (Lekcja 4 pdf - 434 kB)

Wymagania stawiane urządzeniom elektrycznym (Lekcja 5 pdf - 505 kB)

Zasady eksploatacji instalacji elektrycznych (Lekcja 6 pdf - 139 kB)

Elementy budowy aparatów i urządzeń elektrycznych (Lekcja 7 pdf - 1 442 kB)

Stopnie ochrony obudów urządzeń elektrycznych (Lekcja 8-9 pdf - 1 442 kB)

2. PRZEWODY ELEKTRYCZNE I KABLE

Klasyfikacja przewodów elektrycznych. Przewody gołe (Lekcje10-11 pdf - 2 265 kB)

Przewody gołe, szynowe, instalacyjne, płaszczowe, uzbrojone, w izolacji polwinitowej (Lekcja 12-16 pdf - 462 kB)

Przewody do odbiorników ruchomych, nawojowe, elektroenergetyczne. Łączenie przewodów (Lekcja 17-20 pdf - 1 613 kB)

Klasyfikacja i oznaczenie izolatorów (Lekcja pdf - 381 kB)

3. ŁĄCZNIKI NISKIEGO NAPIĘCIA

Klasyfikacja i budowa łączników. Łączniki instalacyjne. Łączniki wtykowe (Lekcje pdf - 2 265 kB)

Łączniki warstwowe. Łączniki drążkowe. Przyciski. Łączniki automatyczne. Styczniki. (Lekcje pdf - 946 kB)

Łączniki energoelektroniczne. Wyłączniki. Bezpieczniki. (Lekcje pdf - 946 kB)

4. INSTALACJE ELEKTRYCZNE (Lekcje 34-46 pdf - 15,4MB)

Rodzaje instalacji. Warunki pracy instalacji. Osprzęt instalacyjny.
Montaż instalacji elektrycznych. Instalacje w rurach. Instalacje wtynkowe.
Instalacje podłogowe i w listwach elektroizolacyjnych. Instalacje natynkowe. Instalacje przemysłowe.
Przyłącza i złącza. Dobór przekroju przewodów. Pomiary sprawdzające w instalacjach elektrycznych.

5. OŚWIETLENIE ELEKTRYCZNE (Lekcje 47 - 50, pdf - 9,2 MB)

Lampy sodowe (pdf - 968kB)

Lampy bezelektrodowe (pdf - 616kB)

Oprawy oświetleniowe (pdf - 0,9MB)

Oprawy oświetleniowe przemysłowe (pdf - 1,0MB)

Oprawy oświetleniowe zewnętrzne (pdf - 1,0MB)

Projektowanie oświetlenia (pdf - 551kB)

Obliczanie oświetleń wnętrz (pdf - 1,3MB)

Projektowanie oświetlenia zewnętrznego (pdf - 1,0MB)

Sprawdzian wiadomości – oświetlenie elektryczne (pdf - 175kB)

6. GRZEJNICTWO ELEKTRYCZNE

Grzejnictwo elektryczne - wiadomości wstępne ( pdf - 881 kB)

Grzejniki domowe  ( pdf - 1 398 kB)

Piece przemysłowe  ( pdf - 1 398 kB

Piece próżniowe  ( pdf - 1 398 kB)

Obliczanie parametrów elementów grzejnych urządzeń rezystancyjch

Elektrodowe urządzenia grzejne ( pdf - 789 kB)

Piece lukowe ( pdf - 789 kB)

Indukcyjne urządzenia grzejne ( pdf - 789 kB)

Nagrzewnice pojemnościowe    ( pdf - 993 kB)       

Promienniki( pdf - 993 kB)

Elektroniczne urządzenia grzejne( pdf - 993 kB)

7. URZĄDZENIA CHŁODNICZE I KLIMATYZACYJNE

Rodzaje urządzeń chłodniczych. Obiegi chłodnicze (Lekcje1-4 pdf - 724 kB)

Sprężarki chłodnicze (Lekcje 1-4 pdf - 724 kB)

Skraplacze (Lekcje 1-4 pdf - 724 kB)

Parowniki (Lekcja 5 pdf - 433 kB)

Aparaty automatyki chłodniczej (Lekcje 6 pdf - 278 kB)

Agregaty sprężarkowe (Lekcje 7 pdf - 302 kB)

Agregaty skraplające (Lekcje 8 pdf - 278 kB)

Urządzenia chłodnicze w gospodarstwie domowym, handlu i gastronomii (Lekcje 9-10 pdf - 479 kB)

Urządzenia do akumulacji zimna, wentylacja naturalna (Lekcje 11 pdf - 315 kB)

Układy chłodnicze, wentylacja mechaniczna (Lekcje 12 pdf - 295 kB)

Klimatyzacja, Urządzenia klimatyzacyjne (Lekcje 13-14 pdf - 358 kB)

Układy klimatyzacyjne, Halas oraz wstrząsy w instalacjach wentylacji mechanicznej oraz ich tłumienie (Lekcje 15-18 pdf - 288 kB)

8. ROZDZIELNICE NISKIEGO NAPIĘCIA

Przeznaczenie i podział rozdzielnic, Tablice rozdzielcze i licznikowe ( pdf - 998 kB)
Rozdzielnice okapturzone, otwarte, schematy połączeń, rozdzielnice szafowe
( pdf - 998 kB)

Przekształtniki tyrystorowe, Inne urządzenia niskiego napięcia, akumulatory pdf - 2 090 kB)

9. APARATY DŹWIGOWE

Nastawniki Zwalniaki hamulcowe Łączniki krańcowe Chwytniki elektromagnetyczne ( pdf - 832 kB)

Rozdzielnice dźwigowe Osprzęt sieciowy aparatów dźwigowych
Schemat ideowy obwodu siły i sterowania dźwigu osobowego
Schemat oświetlenia dźwigu osobowego
Obsługa, konserwacja i naprawa aparatury dźwigowej

10. OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA

Ochrona przeciwporażeniowa Działanie prądu elektrycznego na organizm ludzki ( pdf - 573 kB)

Środki ochrony przeciwporażeniowej wg polskiej normy (pdf - 485 kB)

Układy sieci niskiego napięcia (pdf - 177 kB)

Ochrona przed dotykiem bezpośrednim (pdf - 111 kB)

Ochrona przed dotykiem pośrednim (pdf - 1 271 kB)

Ochrona przed dotykiem pośrednim i bezpośrednim (pdf - 136 kB)

Klasy ochronności (pdf - 135 kB)

Sprawdzenie skuteczności Śródków ochrony przeciwporażeniowej

Ochrona przez zastosowanie samoczynnego szybkiego wyłączenia (pdf - 1 267 kB)

Budowa i zastosowanie wyłączników rożnicowo-prądowych (pdf - 1 267 kB)

Ochrona przez zastosowanie urządzeń II klasy ochronności (pdf - 488 kB)

Transformatory separujące (pdf - 488 kB

Ochrona przez zastosowanie separacji elektrycznej (pdf - 488 kB

Polaczenia wyrównawcze (pdf - 488 kB

Pomiary rezystancji uziemienia (pdf - 429 kB)

Pomiary impedancji pętli zwarcia (pdf - 180 kB)

Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach elektrycznych na napięcie powyżej 1 kV (pdf - 750 kB)

Uziemienia ochronne (pdf - 750 kB)

Uzupełniające środki ochrony przeciwporażeniowej (pdf - 750 kB)

Zasady postępowania podczas ratowania osób porażonych prądem elektrycznym (pdf - 124 kB)

Literatura:  Witold Kotlarski, Jerzy Grad - Aparaty i urządzenia elektryczne, wyd. WSiP, W-wa 1979.

Aktualności
Technik elektronik
Technik telekomunikacji
Technik mechanik
Elektromechanik
Prace uczniów
Galeria
Egzamin zawodowy